Corporate » Quality, OHS & Environment Policy

Quality, OHS & Environment Policy

 1. "Prodiving Service Management in Fuel Supply and Storafe Facility and Gas Stations, Tank-Pump, Highway, Railway, Maritime Automation, Vehicle Identification, Satellite Tracking, Navigation, Communication Eletrical and Electronik System and Their Own Solutions, Design, Improving, IT, Automation, Software, Production, Installation, Infrastructure, Construction and Maintenanace, After Sales",
 2. Çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,
 3. Dünyadaki en son teknoloji ve standartları takip ederek sektörün beklentilerini karşılayan ürünleri tasarlamak,
 4. Dünyadaki en son teknoloji ve standartları takip ederek inovatif ürünler/çözümler üretmek,
 5. Akaryakıt otomasyon sistemlerinde ileri teknolojiyi kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürünler geliştirmek,
 6. Bütün çalışanların katılımı ile planlı ve disiplinli çalışarak Kalite, İSG&Çevre Yönetim Sisteminin sürekliliğini ve gelişimini sağlamak,
 7. Politikamızı güncel, global koşullar ve beklentiler doğrultusunda sürekli geliştirmek, yeni fikir, öneri ve eleştirilerin teşvik edildiği ortamı sağlamak,
 8. Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek,
 9. Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek ve sürekli güncellemek,
 10. Tüm faaliyetlerimiz kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak,
 11. Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak,
 12. Uygulanabilir şartları yerine getirmek olarak belirlenmiştir.
© Asis Automation and Fueling Systems A.S.
ASİS - Fuel Service Station Automation Systems Co. It is forbidden to use and copy the written and/or visual contents without permission.